Pożyczka inwestycyjna dla małych przedsiębiorstw

Małe firmy zakładane są przeważnie przez osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia, postanawiają sami znaleźć sobie miejsce pracy. By jednak założyć lub rozwinąć taką firmę konieczne są fundusze. Własne oszczędności zwykle są niewystarczalne. Dlatego też coraz więcej osób zwraca się do banków z wnioskiem o udzielenie kredytu na otwarcie firmy lub na inwestycje.

W bogatej ofercie kredytów dla przedsiębiorców, osobne miejsce zajmują pożyczki dla małych przedsiębiorstw, które nie dysponują takim kapitałem, dochodami i poręczeniem jak duże korporacje. Podobnie, jak kredyt rolniczy, oferta skierowana jest do przedsiębiorców spełniających określone warunki. Jeszcze do niedawna banki wzbraniały się przed udzielaniem pożyczek dla małych firm, jednak lekka zmiana na rynku finansowym sprawiła, że nie jest to już nieosiągalne. Zresztą wiele instytucji oferuje kredyty z dofinansowaniem europejskim, z których środki można przeznaczyć właśnie na rozwój małego przedsiębiorstwa.

Kredyty dla małych przedsiębiorstw nie wymagają spełnienia tak restrykcyjnych wymogów, jak te przeznaczone dla dużych firm. Korzystniejsze jest także oprocentowanie i wysokość miesięcznych rat, które ustalane są w taki sposób, by niewielkie przedsiębiorstwo mogło poradzić sobie ze spłatą zobowiązań. Zabezpieczeniem takiego kredytu zwykle jest hipoteka.

Bardzo ciekawy produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw jest Kredyt dla małych i średnich firm ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli kredyt inwestycyjny z poręczeniem z EFI. Znaleźć go można w ofercie kredytowej kilku banków. Jest to atrakcyjne pożyczka przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników. Taki kredyt inwestycyjny można zaciągnąć na minimum 100 000 zł, jedynie w polskiej walucie i na okres nie mniej niż 24 miesiące, przy czym maksymalny okres inwestycji wynosi 36 miesięcy.

Dzięki nieodpłatnemu poręczeniu ze środków Unii Europejskiej, kredytobiorca może sfinansować z pożyczki nawet 100% inwestycji.