Kredyt pod hipotekę

Inwestycje, są podstawą rozwoju każdej firmy. Jednak nie zawsze, zwykle w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, wyłożenie funduszy na rozwój z własnej kieszenie jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też w ofercie banków można zaleźć wiele kredytów dla firm, czy to na rozwój, zakup nowoczesnych technologii, czy też na założenie nowej firmy.

Do najczęściej oferowanych kredytów należą firmowe kredyty obrotowe i hipoteczne.

Kredyty pod hipotekę skierowany jest dla tych przedsiębiorców, którzy planują realizację projektów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. Nie mogą być to jednak zwykłe budynki mieszkalne, lecz obiekty przeznaczone o prowadzenia działalności gospodarczej, czyli komercyjne. Należą do nich: biurowce, hale magazynowe, place postojowe i manewrowe, place składowe, centra handlowe, lokale handlowe i magazyny handlowe.

Fundusze uzyskane z kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym, przedsiębiorca może więc zakupić biuro, siedzibę przedsiębiorstwa, rozbudować lub wyremontować już istniejące obiekty lub zainwestować je w lokal, który następnie zostanie oddany do wynajmu. Inwestycyjny kredyt hipoteczny można przeznaczyć także na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na cele związane z nieruchomościami komercyjnymi, a także na spłatę innych zobowiązań finansowych, które nie są kredytami.

Każdy przedsiębiorca musi spełniać oczywiście różne wymagania stawiane przez określony bank, a także sprostać formalnością związanym z weryfikacją zdolności kredytowej. Pomocne okazują się kalkulatory kredytów inwestycyjnych, które wskażą, który bank oferuję najkorzystniejsze dla danej firmy kredyty. Zabezpieczeniem dla takiego kredytu inwestycyjnego jest oczywiście hipoteka na nieruchomości prywatnej lub tej, na której zakup lub modernizację zaciągane jest zobowiązanie. Jeszcze do niedawna (2011 rok), obok hipoteki zwykłej istniała także hipoteka kaucyjna, która zabezpieczała wierzytelności o nieustalonej wysokości, jednak istniejące lub mogące powstać dopiero w przyszłości, albo też roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz nie objęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą.