Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

Wśród bogatej oferty kredytów inwestycyjnych dla rolników i firm, szczególne miejsce zajmują kredyty na inwestycje przeznaczone dla wspólnot mieszkaniowych.

Tego rodzaju zobowiązywania przeznaczona jest wyłącznie dla wspólnot mieszkaniowych, które działają dłużej niż 6 miesięcy, choć niektóre banki wymagają także, by wspólnota taka funkcjonowała przez okres co najmniej 18 miesięcy i gromadziła środki na funduszu remontowym przez okres minimum 12 miesięcy przed uzyskaniem kredytu, a także założenia odpowiedniego rachunku w banku, w którym stara się o przyznanie kredytu.

Środki uzyskane z tego tytułu, można przeznaczyć na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem i modernizacją nieruchomości wspólnoty, a także realizację inwestycji w obrębie własności wspólnej. Z tego tytułu można sfinansować nowe, odtworzyć oraz wyremontować lub zmodernizować istniejące środki trwałe lub nieruchomości należące do wspólnoty oraz sfinansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkalnych.

Niektóre banki dopuszczają także przeznaczenie pieniędzy uzyskanych z kredytu na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w innych bankach.

Kredyt taki można zaciągnąć na minimum 10 000 zł, a okres spłaty waha się, w zależności od oferty, od 10 do 20 lat. Kredyt może zostać wypłacony jednorazowo lub w transzach, których termin i wysokość wpłat poszczególnych sum przystosowane zostają do poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

Większość banków nie wymaga od wspólnot posiadania wkładu własnego i finansuje nawet 100% wartości inwestycji. W przypadku kredytu zaciąganego przez wspólnoty mieszkaniowe, zabezpieczeniem kredytu może być: cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych lub przelew wierzytelności wspólnoty wobec jej członków z tytułu obowiązkowych miesięcznych odpisów na fundusz remontowy.

Do przyznanie kredytu bank wymaga odpowiednich dokumentów. Są to zazwyczaj uchwała o przyjęciu lub korekcie planu gospodarczego, przyjęta na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej oraz wyciągu z rachunków bankowych wspólnoty.