Kredyt dla rolników na modernizację gospodarstwa

W bardzo bogatej ofercie banków można znaleźć duży wybór produktów przeznaczonych dla inwestorów działających w różnych branżach. Specjalne kredyty dla małych przedsiębiorstw zaciągnąć można niemal w każdym banku. Jednak nie tylko pożyczki na otworzenie działalności gospodarczej mogą pomóc rozkręcić biznes. Swój własny rodzaj kredytów inwestycyjnych mają także rolnicy.

Kredyt rolniczy przeznaczony jest ona dla indywidualnych użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej jednego hektara użytków rolnych lub przydzielonych do specjalnych działów produkcji rolnej. Jego najczęstszym przeznaczeniem jest sfinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji gospodarstwa rolnego. Taki specjalny kredyt dla rolników, można zaciągać także na zakup urządzeń i maszyn rolniczych, ziemi, nawozów, materiałów siewnych oraz środków ochrony roślin. Środki pozyskane z tego tytułu można przeznaczyć także na zakładania i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Skorzystanie ze specjalnego kredytu dla rolników wiąże się z pewnymi korzyściami i udogodnieniami dla właścicieli gospodarstw rolnych. Ich ogromnym plusem jest stosunkowo niskie oprocentowanie. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat, a maksymalna wysokość kredytu nie może przekraczać 100 tysięcy zł. Tego rodzaju pożyczki przyznawane są wyłącznie w polskiej walucie. Składając wniosek kredytowy, oprócz dokumentów zazwyczaj wymaganych przy tym procederze, niezbędne jest dołączenie nakazu płatniczego lub aktu własności ziemi.

Ciekawą ofertą dla rolników są także kredyty z częściową spłatą kapitału przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znajdują się w ofercie tych banków, które współpracują z tą inwestycją. O przyznanie takie pożyczki mogą starać się osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak prowadzą działalność rolniczą. Agencja może spłacić nawet do 33 tysięcy złotych. Rolnik otrzymuje dotacje w dwóch ratach: pierwszą po zakończeniu inwestycji, a drugą pod koniec okresu kredytowania. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 22% całego kredytu.