Inwestycje dofinansowane przez UE

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nie tylko otworzyło rynki pracy innych państwa dla Polaków, ale także stworzyło możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na różne cele. Z okazji pozyskania dodatkowych środków na założenie firmy, jej rozwój, czy na inwestycje. W ramach różnych unijnych projektów uzyskać można fundusze na założenie własnej firmy, na rozbudowę już istniejącej, a także środki na rozwój gospodarstwa rolnego.

Jednym z produktów oferowanych przez banki, który czerpie ze środków unijnych, są kredyty pomostowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych przy pomocy unijnych dotacji. Takie kredyty umożliwiają przedsiębiorcom realizację zamierzonej inwestycji do czasu, aż wpłyną środki uzyskane z funduszu strukturalnego. Taki kredyt umożliwia firmie zachowanie ciągłości działalności, a jednocześnie brak konieczności ponoszenie dodatkowych kosztów.

Kolejnym, bardzo popularnym produktem jest Kredyt technologiczny. Środki pozyskane w ten sposób przedsiębiorstwo przeznacza na rozwój firmy w oparciu o inwestycje w nowe technologie. Korzystając z takiego kredytu, przedsiębiorca może liczyć na uzyskanie premii technologicznej ze środków Unii Europejskiej na spłatę jego kapitału.

By uzyskać taki kredyt, trzeba zwrócić się do jednego z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w przyznawaniu dotacji. To właśnie te banki zajmują się całą proceduralną stroną kredytu, czyli przede wszystkim oceniają projekt inwestycyjny. Sama inwestycja technologiczna musi polegać na zakupie nowej technologii i jej wdrożeniu. Jednak jak w przypadki każdego kredytu inwestycyjnego, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów. Przede wszystkim projekt musi spełniać pewne wymogi, które zakwalifikują go programu. Kolejnym krokiem jest złożenie w banku odpowiedniego wniosku. Niezbędne jest także wykazanie zabezpieczenia dla pożyczki z dofinansowaniem. Podobnie jak w przypadku inwestycyjnych kredytów hipotecznych, takim zabezpieczeniem może być nieruchomość, na której ustanowiona jest hipoteka lub inna rzecz, która jest przedmiotem inwestycji.